Zaltbommel doet mee aan Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland

Zaltbommel – Van 2021 tot en met 2023 doet Zaltbommel wederom mee aan het Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland. Het programma van het Cultuur- en Erfgoedpact sluit mooi aan bij de doelstellingen uit de gemeentelijke Cultuurnota. Eén van de redenen waarom het college besloot ook de komende jaren deel te nemen aan het pact.

Foto: Google Maps

Programma

Het programma van het Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland voor de komende jaren bestaat uit 3 onderdelen: een regionaal platform, een cultureel programma gericht op erfgoed, recreatie en toerisme en een programma gericht op cultuurparticipatie van senioren en jongeren.

Wethouder Posthouwer is enthousiast over het pact “In ons kunst- en cultuurbeleid zetten we in op kunst en cultuur als middel voor verbinding tussen inwoners en het voorkomen van eenzaamheid. We stimuleren de creativiteit die zo broodnodig is voor innovatie en promotie van de gemeente. In het C&E-pact verbinden we cultuur en erfgoed activiteiten ook met recreatie en toerisme en met welzijn. De uitvoering van het pact pakken we samen met recreatie- en toerisme en welzijnspartners op.”

Veel mogelijk met beperkt budget

De acht gemeenten in Rivierenland werken al jaren samen in het C&E-pact. De gemeenten in Rivierenland betalen samen de helft van de projectkosten. Daarnaast vragen zij 50% cofinanciering aan bij de Provincie.

“Door de regionale samenwerking in het C&E-pact en de cofinanciering van de Provincie realiseren we een uitgebreid programma voor van cultuur- en erfgoedparticipatie. Zo bundelen we kennis, is er sprake van kennisoverdracht en zorgen we voor gemeenschappelijke publiciteit. De ervaring leert dat veruit de meeste projecten ook een groot publieksbereik hebben. Dankzij cofinanciering van de Provincie en samenwerking in de regio kan dit met inzet van relatief beperkte middelen.”, aldus wethouder Posthouwer.

Zaltbommel stelt € 9.363 euro per jaar beschikbaar voor deelname aan het pact. Dit bedrag is vergelijkbaar met de gemeentelijke bijdrage voor de vorige pactperiode.

Dit vind je misschien ook leuk...