Vrijstelling Waterwet Buitenstad Zaltbommel

Zaltbommel – Buitenstad heeft per 1 oktober 2020 geen waterstaatkundige functie meer. Dat besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is goed nieuws voor het project Buitenstad. In de Waterwet en in het Waterbesluit staat dat voor alle werkzaamheden in een rivierbedding in Nederland een vergunning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vereist is.  Met het besluit van het Ministerie vervalt deze vergunningsplicht voor de Buitenstad. Dat maakt dat de werkzaamheden in Buitenstad straks sneller van start kunnen.

Weinig invloed op rivierbedding

Reden voor deze vrijstelling is dat het gebied van de Buitenstad  door het Ministerie van ondergeschikt waterstaatkundig belang wordt geacht waardoor de vergunningsplicht vervalt. Dat betekent dat volgens het Ministerie de werkzaamheden in de Buitenstad geen grote invloed hebben op de rivierbedding. Het vervallen van de vergunningsplicht heeft te maken met de ruimte voor de rivier ter plekke en de ligging van het gebied in de rivierbedding.

Niet belemmerend voor de rivier

De Buitenstad heeft hoogwatervrije terreinen en stroomluwe gebieden in het rivierbed. Volgens het Ministerie zijn die niet belemmerend voor de ruimte van de rivier en voor de afvoer van water. Ook niet bij klimaatveranderingen in de toekomst en bij toenemende piekafvoeren van de rivier.

Geen effectieve plek voor rivierverruiming

Het Ministerie beschrijft in hun besluit de Buitenstad als ‘een hooggelegen en dichtbebouwd haven- en industrieterrein in de stroomluwte, nabij de kern van een stad waardoor dit geen effectieve plek is voor het realiseren van toekomstige rivierverruiming’. Ook dit maakte dat het Ministerie de vrijstelling van de vergunningsplicht voor Buitenstad toekende. 

Meer weten?

Wie meer wil weten kan de officiële publicatie vinden in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Stb-2020-315/350, ISSN  0920-2064, ’s-Gravenhage 2020).

Dit vind je misschien ook leuk...