Buitenstad van Zaltbommel in ontwikkeling

Zaltbommel – De inspanningen om een mooie Buitenstad te creëren gaan ondanks de coronabeperkingen gewoon door. Hieronder leest u de actuele ontwikkelingen.

Foto: Google Maps

Video voorbeelduitwerking Buitenstad

In een video op de website van de Buitenstad proeft u alvast de sfeer van de toekomstige Buitenstad. Het toont een voorbeelduitwerking van de Buitenstad. De video geeft een indruk van de sfeer in het gebied en hoe de architectuur en de bouwvolumes eruit kunnen komen te zien. Gebaseerd op het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan.

Leefkwaliteit

In de Buitenstad staat leefkwaliteit centraal. Leefkwaliteit hangt samen met onderwerpen als sfeer, beleving, circulariteit, biodiversiteit, sociale contacten, veiligheid, gezondheid, welzijn en duurzaamheid. De gemeente Zaltbommel, het Gelders Genootschap en Waalbommel bespraken in werksessies de kansen voor een duurzame Buitenstad en verbeteringen in de stedenbouwkundige opzet, zoals de hoogte en volumes van de toekomstige bebouwing. Het doel van de bijeenkomst was het grondig analyseren van kansen en het bespreken van risico’s voor diverse onderwerpen die terugkomen in de gebiedsontwikkeling en omgeving. Speciale focus lag op het stedenbouwkundige geheel, de beeldkwaliteit, kwaliteitsborging van het plan en de behoefte vanuit de woningmarkt. De sessies werden gehouden op initiatief van wethouder Posthouwer, wethouder milieu, duurzaamheid en economie van onze gemeente Zaltbommel.
De resultaten van de sessies nemen wij mee in de voorbereiding van het definitieve stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Buitenstad en het bestemmingsplan Buitenstad.

Presentatie gemeenteraad

Tijdens een beeldvormende bijeenkomst eind vorig jaar is de stand van zaken van Buitenstad aan de gemeenteraad gepresenteerd. Zij werd onder meer op de hoogte gesteld van de procedure en de wijzigingen ten opzichte van het eerdere door de raad vastgestelde voorlopig ontwerp. Ook de invulling van participatie en het informeren van geïnteresseerde burgers kwam aan bod. Daarna bespraken de raadsleden met de stedenbouwkundigen de veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar gebied, de verkeer- en parkeersituatie en de verdere uitwerking van het woningbouwprogramma.

Belangstelling voor Buitenstad groot

De interesse in de Buitenstad is groot. Inmiddels hebben al meer dan 700 belangstellenden zich aangemeld voor de nieuwsbrief. Heeft u ook interesse voor de nieuwsbrief? Aanmelden kan via: https://www.buitenstad-zaltbommel.nl/aanmelden/. Uitgebreidere informatie over het project Buitenstad vindt u op de website Buitenstad Zaltbommel.

Misschien vindt je dit ook interessant...