Bijzondere samenwerking tussen gemeente en glastuinbouwers

Zaltbommel – In Zaltbommel werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen apart te zuiveren. Op initiatief van de betrokken overheden vormen zij samen een collectief waarbij de bedrijven deelnemen en de overheden het project uitvoeren en voorfinancieren. Deze samenwerking om te komen tot een gezamenlijke inzameling, separate afvoer en zuivering van afvalwater is uniek in Nederland.

De kassen aan de Middelkampseweg.
Foto: Jurgen Versteeg

35 kilometer inzamelleiding en 54 pompinstallaties

Eind 2020 voert ruim 250 hectare aan glastuinbouw in de Bommelerwaard het afvalwater uit de kassen af via 54 pompen en 35 kilometer rioolleiding. Sommige bedrijven doen dat met tankauto’s. Het tuinbouwwater wordt zo apart gehouden en gaat vervolgens naar een speciale filterinstallatie. Waterschap Rivierenland bouwt deze bij de al bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel. Het gezuiverde water gaat vanuit Zaltbommel naar de Waal. Hierdoor ondervindt drinkwaterbedrijf Dunea, dat haar water uit de Afgedamde Maas haalt, minder hinder bij het maken van drinkwater.

Planning

Naar verwachting is eind 2020 de riolering gereed en in werking. Omwonenden krijgen een brief wanneer in hun buurt gewerkt wordt. Tijdens de aanleg is het soms nodig het verkeer om te leiden. Dat staat dan ter plekke aangegeven.

Wethouder Bragt: “Het kostte veel energie en tijd om dit gezamenlijk te organiseren, maar dit resulteert in een waterzuivering van zeer hoge kwaliteit. Ik ben er dan ook trots op dat we dit met de betrokken partijen hebben bereikt.”

Hoe ver zijn we?

Update 19 mei

  • Op 22 april zijn alle 3 hoofdgemalen geplaatst
  • 5 van de 51 pompunits geplaatst
  • 2,5 van de 35 km leiding gelegd

Samen voor schoon water

Elke tuinder in Nederland is verplicht om afvalwater zelf te zuiveren. Schoon water in sloten en vaarten is van belang voor de natuur, landbouw, gezondheid en de drinkwaterwinning. Daarom trekken het waterschap, Dunea en Glastuinbouw Nederland samen op met de tuinders en de gemeente Zaltbommel. Schoon water is daarnaast één van de doelstellingen van het herstructureringsproject voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Dit voert het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) uit. Met de samenwerking in Zaltbommel lopen de tuinders voor op de doelstelling in de sector om in 2027 emissieloos te zijn.

Wethouder Bragt: “Het realiseren van deze collectieve tuinbouwriolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard geeft een enorme impuls aan de leefomgeving en de kwaliteit van het oppervlaktewater.”

Financiering project

De gemeente en het waterschap leggen het systeem aan, maar de tuinders betalen het project uiteindelijk zelf. Het project wordt medegefinancierd door de provincie Gelderland, Dunea en de Europese Unie. Het project levert namelijk een grote bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid. Het gaat om 1,7 miljoen van de 5 miljoen die de leiding en zuivering in totaal kost.

De kassen aan de Middelkampseweg.
Foto: Jurgen Versteeg

Dit vind je misschien ook leuk...