Aanpassing parkeerbeleid Zaltbommel: verruiming voor bewoners en bezoekers

Zaltbommel – Voor de Zaltbommelse binnenstad komt een actualisatie van het parkeerbeleid. Het doel is dat meer mensen dichterbij hun bestemming kunnen parkeren. De gemeente heeft inwoners en ondernemers geraadpleegd om het voorstel fijn te slijpen. Dit leidde tot veel reacties. Het voorstel is dan ook aangepast. Dit aangepaste voorstel gaat in november naar de gemeenteraad ter besluitvorming. Na instemming van de gemeenteraad kan de gemeente starten met de implementatie.

Foto: Jurgen Versteeg

 

Wethouder Posthouwer: “Er zijn voldoende parkeerplekken in de binnenstad, maar de parkeerdruk is nu slecht verdeeld. Met dit voorstel benutten we de parkeerplaatsen in de binnenstad beter. Mede op basis van de input van bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad wordt de parkeersituatie evenwichtiger voor de gebruikers. De diverse doelgroepen hebben daarmee een grotere kans op een beschikbare parkeerplaats nabij de bestemming.”

Aangepaste voorstel parkeerbeleid
In een notendop houdt het voorstel voor het parkeerbeleid het volgende in:

Blauwe zone: 1 uur gratis parkeren voor een snelle boodschap
Er komt een blauwe zone op een deel van de Gamerschestraat, de Waterstraat en in de Boschstraat. Met gebruik van een parkeerschijf kan iedereen hier van 09.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag tot 21.00 uur maximaal een uur gratis parkeren. Buiten deze tijden is het parkeren gratis in deze zone. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van ondernemers om bezoekers die kort in de binnenstad willen zijn beter te faciliteren. Op verzoek van de ondernemers is de maximum duur gesteld op 1 uur.

Als gevolg van alle reacties op het oorspronkelijke voorstel is in het voorstel toegevoegd dat ook een deel van de Waterstraat blauwe zone wordt. Tevens worden de blauwe zone tijden verruimd naar 20.00 uur (vrijdag 21.00 uur) in plaats van 18.00 uur. Deze twee aanpassingen ten opzichte van het eerste voorstel zorgen voor een verruiming van de parkeermogelijkheden voor kort parkerende bezoekers van het assenkruis, waaronder bezoekers van de afhaalhoreca.

Oranje zone: Betaald parkeren overdag, na 18:00u ruimte voor de bewoner en zijn bezoek
Hier mogen na 18:00 uur alleen vergunninghouders parkeren. Als de winkels open zijn kan iedereen op deze straten parkeren voor €1,25 per uur. Vergunningshouders betalen geen parkeergeld. De gemeente geeft zo’n 150 extra parkeervergunningen uit voor bewoners in de binnenstad. Er is nu een wachtlijst van zo’n 40 kentekens voor een tweede parkeervergunning, die de gemeente na vaststelling van het nieuwe beleid direct kan wegwerken. Elke bewoner van de binnenstad kan sowieso een vergunning aanvragen. Een tweede vergunning kan als hiervoor het maximum aantal nog niet vergeven is. Ondernemers kunnen maximaal 2 parkeervergunningen aanvragen per werkadres. De vraag naar een vergunning zal naar verwachting toenemen, omdat op de Omhoeken, Oude Wasserij en de Rotterdamse Bol niet meer 24/7 gratis geparkeerd kan worden.
De derde aanpassing als gevolg van de reacties is dat de parkeerkraskaart niet alleen overdag maar ook in de avonduren (tijdens de vergunningsplicht) geldig is in de oranje zone. Dit faciliteert bezoekers van de bewoners dichterbij de bestemming in de woonstraten.

Oranje zone, assenkruis specifiek: Betaald parkeren, in de avond tegen lager tarief
De vierde aanpassing als gevolg van de reacties houdt in dat bezoekers van het assenkruis meer kans krijgen op een beschikbare parkeerplaats in dit deel van de stad. Dit geldt voor de delen van het assenkruis buiten de blauwe zone: in het oostelijk deel van de Gamerschestraat, de Markt, het westelijk deel van de Gasthuisstraat en het noordelijk deel van de Waterstraat. Als de winkels open zijn kan iedereen op deze straten parkeren voor €1,25 per uur, net als de oranje zone van de woonstraten. Voor de avonduren geldt hier, in tegenstelling tot de woonstraten, geen vergunningsplicht. Tussen 18.00 uur en 24.00 uur kan iedereen op deze straten parkeren voor € 0,75 per uur. Tijdens deze avonduren is de vergunning wel geldig. Daarentegen is de vergunning overdag niet geldig in deze straten van het assenkruis. De parkeerkraskaart is altijd geldig.

Groene zone: voor langparkeerders van buiten de binnenstad
De Beersteeg is en blijft een gratis parkeerterrein. Mensen die in de binnenstad werken kunnen hier hun auto gratis parkeren. De Omhoeken blijft tot 18:30 ook gratis, in de eerste plaats voor werkend personeel in de binnenstad. Tussen 18.30 uur – 24.00 uur wordt op Omhoeken het tarief €0,75 per uur. Hiermee wil de gemeente dit parkeerterrein vooral beschikbaar maken voor bezoekers van buiten de binnenstad die ’s avonds de stad bezoeken, bijvoorbeeld voor een cultureel bezoek. Op de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad (Havendijk, Veerweg, Rotterdamse Bol en Oude Wasserij) wordt het tarief overdag €0,75 per uur.

Als gevolg van de reacties wordt in het voorstel een vijfde aanpassing toegevoegd, namelijk dat de parkeervergunning ook geldig is op de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad (uitgezonderd Omhoeken). Hierdoor krijgen vergunninghouders, met name bewoners, meer parkeermogelijkheden.

Zondagen en feestdagen
Op zondagen is het overdag in de gehele binnenstad gratis parkeren. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van ondernemers om op koopzondagen geen parkeerbelasting te heffen. Het betaald parkeren geldt op zondag wel in de avonduren op Omhoeken en in de oranje zone – gedeelte assenkruis, ten behoeve van het reguleren voor avondbezoekers van cultuur en horeca. Op officiële of officieuze feestdagen gelden geen afwijkende regimes ten opzichte van de rest van het jaar. Bijvoorbeeld Hemelvaartsdag is op een donderdag en dan geldt gewoon betaald parkeren.

Voorstel geeft invulling aan eerder vastgestelde uitgangspunten
Eind 2019 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de aanpassing van het parkeerbeleid. Deze uitgangspunten vormen de basis voor dit voorstel. De uitgangspunten waren bijvoorbeeld dat bezoekers van culturele voorzieningen en de kerk daar dichtbij kunnen parkeren, dat consumenten dichtbij het winkelgebied kunnen kort parkeren, dat personeel gratis moet kunnen blijven parkeren buiten het kernwinkelgebied, dat bewoners meer kans moeten hebben op een parkeerplaats nabij hun woning, dat er meer vergunningen beschikbaar worden gesteld en dat er bekeken wordt hoe de bestaande parkeerplaatsen beter benut kunnen worden.

Proces
Naar verwachting neemt de gemeenteraad in november een besluit over het voorstel. Als de gemeenteraad instemt, kan de gemeente de aanpassingen voorbereiden. Denk hierbij aan het juridisch borgen (verordeningen), het aanpassen van systemen (parkeervergunningen aanvragen), het regelen van bebording en de communicatie naar parkeerders. Nadat deze zaken zijn geregeld kan het nieuwe parkeerbeleid ook daadwerkelijk op straat van toepassing worden verklaard. De totale voorbereiding duurt naar verwachting ongeveer een half jaar.

 

Dit vind je misschien ook leuk...