Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de aanpassingen voor de N832 tussen Well en Gameren vastgesteld

Maasdriel – In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Het plan wat de provincie had ontworpen is deze week door de Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld. 

Een korte animatie waarin je kunt zien hoe de weg eruit gaat zien na de geplande aanpassingen.

 

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Daarbij legt de provincie een vrijliggend fietspad aan en verbreden we een deel van het bestaande vrijliggende fietspad. Dit vrijliggende fietspad hebben ze vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). De werkzaamheden combineerd de provincie met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

Onderhoudswerkzaamheden
Het project omvat op hoofdlijn de volgende werkzaamheden:

  • wegdek van hoofdrijbaan opnieuw asfalteren
  • bruggen over Hoofdwetering vervangen
  • onderhoud openbare verlichting
  • vrijliggend fietspad aanleggen tussen de Bernseweg (N831) en de Uilecotenweg
  • het bestaande fietspad vanaf de Uilecotenweg tot en met de rotonde kruispunt Molenstraat in Kerkwijk verbreden tot 3 meter
  • rotonde Molenstraat en kruispunt Middelstraat aanpassen
  • diverse kleine maatregelen

 

Verkeersveiligheid
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen de Maas-Waalweg doortrekken naar de Molenachterdijk/Weigraaf. Naar verwachting gebeurt dat in 2020-2021. Daardoor komt er meer verkeer op de N832. Ze maken deze provinciale weg veiliger door de aanleg en verbreding van het fietspad

 

Veilige fietsverbinding
Tussen het kruispunt Bernseweg-Weigraaf en Weigraaf-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel komt een nieuw vrijliggend fietspad. Het bestaande vrijliggende fietspad maken we breder vanaf het laatste kruispunt tot aan de rotonde in Kerkwijk. Dit ligt deels in de gemeente Maasdriel en deels in de gemeente Zaltbommel. Het vrijliggende fietspad zorgt voor een veiliger fietsverbinding en stimuleert het gebruik van de fiets. Het ontwerpplan hiervoor is nu klaar en vastgesteld.

 

Start terinzagelegging
Na het besluit van Gedeputeerde Staten begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. Iedereen heeft dan zes weken de gelegenheid zijn mening over het inpassingsplan te geven. De start van de zienswijzenprocedure kondigt de provincie aan in de lokale media en op de website van de provincie. Vanaf 13 mei 2020 kan iedereen het officiële plan (ontwerp-inpassingsplan) bekijken en tot en met 24 juni reageren.

 

Vervolg
Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten in het najaar van 2020 het inpassingsplan vast. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.

 

Planning
De planning van de provincie is als volgt:

  • in 2019-2020 werken ze het ontwerp verder uit. De provincie stemt dat af met belanghebbenden, beide gemeenten en de politie
  • in 2020-2021 selecteren ze een aannemer die het werk uitvoert
  • in 2021-2022 voeren ze de werkzaamheden uit.

Misschien vindt je dit ook interessant...