Boa’s gemeente Maasdriel beëdigd

Maasdriel – Op woensdag 23 september zijn de twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Maasdriel beëdigd. Dit betekent dat zij vanaf nu over alle bevoegdheden beschikken om binnen de gemeente toezicht te houden, controles uit te voeren en te handhaven waar nodig.   

Foto: Gemeente Maasdriel

 

De boa’s zijn sinds enige tijd in dienst bij de gemeente Maasdriel. Voorheen werden zij ingezet via de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Burgemeester Van Kooten: “Het was een grote wens om de boa’s in eigen dienst te nemen. Toen de gemeenteraad besloot het budget voor toezichthoudende taken op het gebied van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere wetten te verhogen, konden we die stap zetten. En nu is het zover. We merken dat de inzet van de boa’s tot een positief effect op de lokale samenleving en het gedrag van inwoners leidt. Nu de boa’s in eigen dienst zijn, kunnen we de ureninzet verder uitbreiden. En dat is wenselijk. Naast het reguliere toezicht houden en handhaven kunnen de boa’s nu ook meer ingezet worden bij controles op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten, een omvangrijk project.”

 

Wat doen de boa’s?
De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Maasdriel behoren tot domein I. Dit bekent dat zij handhaven op grond van de APV en Bijzondere wetten en verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde. Ze pakken overlast en kleine ergernissen aan die de leefbaarheid in de openbare ruimte aantast. Denk aan fout parkeren, hinderlijk gedrag en afval dumpen. Ook kunnen de boa’s worden ingezet in het kader van de veiligheid. Bijvoorbeeld bij het sluiten van drugspanden en het controleren op mensenhandel. Tijdens de coronacrisis houden de boa’s toezicht op het naleven van de noodverordening, bijvoorbeeld in de horeca en op straat.

 

Overlast melden?
Heeft u een klacht of wilt u overlast melden? Maak dan een melding via www.maasdriel.nl, bel 14 0418 of stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl.

 

Misschien vindt je dit ook interessant...