Opnieuw garageboxen en opslaglocaties gecontroleerd in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Altena – Op woensdag 7 april 2021 werden een groot aantal garageboxen en opslaglocaties gecontroleerd op industrieterreinen in Etten-Leur, Altena, Breda, Drimmelen en Oosterhout. De controles werden gedaan door de gemeenten in samenwerking met de politie, Douane en het UWV. Resultaten

Foto: Jurgen Versteeg

In totaal zijn er 89 garageboxen en 196 opslaglocaties op industrieterreinen bezocht. Daarbij zijn onder andere 3 antieke vuurwapens aangetroffen, 28 flessen lachgas, 1 illegale bewoning en afvaldumping inclusief asbest. Daarnaast zijn er nog nader te onderzoeken zaken door brandweer, het UWV, de OMWB en toezichthouders van de gemeente. Veel omwonenden en ook de eigenaren en huurders van de verschillende locaties zijn positief over de controles.

Eigenaren weten vaak niet waarvoor hun opslag gebruikt wordt
Door gemeenten wordt regelmatig geconstateerd dat de opslaglocaties anders in gebruik zijn dat het bestemmingplan toelaat en deze bedoeld zijn om te gebruiken. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties, die niet alleen effect hebben op de gebruiker of verhuurder, maar ook op omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van huurpanden.

Verhuurders weerbaar maken
De integrale acties hebben een dubbel doel. Het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tips over hoe je een huurcontract het beste kan opstellen, dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden als er geen ID-bewijzen van huurders zijn overlegd. Daarnaast kunnen verhuurders extra maatregelen treffen zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting. Ook worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden om vermoedens van overtredingen en/of crimineel gebruik te melden.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112 anders 0900-8844), de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen een betere en veiligere woon- werk- en leefomgeving.

Baroniegemeenten werken samen in het BIT
De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken bij deze acties actief samen als het Baronie Interventieteam (BIT). Hierbij sluiten ook andere overheidspartners aan als politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht groter en wordt er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen over een groter gebied. De partners werken samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken. Het komende jaar vinden er in de Baronie vaker integrale controles plaats. Zo treden de overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunen ze eigenaren en verhuurders en versterken ze hun weerbaarheid.

Misschien vindt je dit ook interessant...