Onderzoek naar woningbouw Langestraat Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg – Gemeente Altena en Bouwlinie onderzoeken de haalbaarheid van woningbouw aan de Langestraat in Wijk en Aalburg. Beide partijen zijn in het gebied Polstraat – Maasdijk – Langestraat eigenaar van grond dat geschikt is voor woningbouw. Wethouder Hans Tanis en directeur bestuurder van Bouwlinie Peter van den Heuvel hebben een haalbaarheidsovereenkomst getekend om de mogelijkheid voor het bouwen van woningen aan de Langestraat te onderzoeken.

Het tekenen van het Haalbaarheidsonderzoek.
©Gemeente Altena

Behoefte aan meer woningen

Uit onderzoek blijkt dat in Wijk en Aalburg behoefte is aan meer huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Wethouder Hans Tanis: “De vraag naar nieuwe woningen in Wijk en Aalburg is
groot. Het gebied aan de Langestraat staat dan ook niet zonder reden op onze prioriteitenlijst van woningbouwprojecten in Altena waar nadrukkelijk onze aandacht naar uit gaat. Het is een mooie
locatie binnen Wijk en Aalburg die geschikt lijkt voor diverse soorten woningen.”

Omgevingsdialoog met omwonenden

Peter van den Heuvel: “We onderzoeken de mogelijkheid voor het bouwen van woningen in het gebied en op welke manier we dat dan het beste kunnen vormgeven. We vinden het belangrijk om
omwonenden hierbij direct te betrekken.” Voor omwonenden in het gebied zijn daarom eind september een aantal momenten gepland waarin ze gevraagd worden naar hun mening en ideeën.
De eerste plannen zijn nog niet erg concreet, maar het gaat bij deze omgevingsdialoog vooral om het uitwisselen van gedachten en ideeën.

Verder onderzoek naar de toekomst van de volkstuinen

Op de gemeentegrond worden nu nog volkstuinen verhuurd. De gemeente en Bouwlinie doen er alles aan om een passende oplossing te vinden voor de volkstuinders. Wethouder Hans Tanis: “We
hebben oog voor de belangen van de volkstuinders, en hebben hen daarom al in een vroeg stadium betrokken bij de voorgenomen plannen voor het bouwen van woningen”. In het voorjaar is een eerste bijeenkomst met de volkstuinders gehouden. Verder overleg met de volkstuinders over een passende oplossing is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

Vervolgstappen

Begin 2021 moet duidelijk zijn of de voorgenomen plannen voor het bouwen van woningen aan de  Langestraat gerealiseerd kunnen worden. Als dit zo is, volgt daarna verdere planvorming mede op basis van de reacties van omwonenden.

Misschien vindt je dit ook interessant...