Koninklijke onderscheiding voor Piet Sack

Veen – Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft op woensdag 28 oktober namens zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Piet Sack links.
©Gemeente Altena

De decorandus is de heer Pieter Marinus (Piet) Sack uit Veen (81 jaar). De heer Sack krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Hervormde Gemeente
Veen. Sinds 1997 is hij coördinator van de wekelijkse schoonmaakgroepen van het kerkgebouw. Sinds 2004 is hij actief in de zending- en evangelisatiecommissie.
Naast het werk voor de commissie zelf, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van deze commissie en het werven van gelden.

Als ouderling heeft hij onder meer vele kerkeraadsvergaderingen voorbereid en bijgewoond. Ook heeft hij in de loop der jaren vele huisbezoeken afgelegd en kerstattenties bezorgd.
Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet voor het regelen van preekbeurten en was hij nauw betrokken bij het onderhoud van de begraafplaats rond de oude kerk. Vanwege zijn broze gezondheid heeft hij een aantal taken neer moeten leggen. Piet Sack wordt onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

Misschien vindt je dit ook interessant...