Inwoners gemiddeld tevreden over dienstverlening Altena

Altena – De dienstverlening van de gemeente Altena scoort net onder het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van een extern bureau die de dienstverlening van de gemeente onderzocht. Specifiek wordt de dienstverlening aan de balie publiekzaken in het gemeentehuis, de website en de dienstverlening op de milieustations als goed ervaren. Het telefonisch contact en e-mailcontact scoren lager. De gemeente is inmiddels aan de slag om dit te verbeteren.

Foto: Jurgen Versteeg

De algemene waardering van de dienstverlening wordt gewaardeerd met een 6,6, waar een 6,8 het landelijk gemiddelde is. Wethouder Hans Tanis: “Voor een jonge fusiegemeente is dit een acceptabel cijfer. Maar onze ambitie ligt natuurlijk op een ander niveau. In 2021 willen we minimaal het gemiddelde cijfer behalen. Aansluitend willen we doorgroeien naar excellente dienstverlening en ons onderscheiden op service en toegang. Dat doen we stap voor stap”.

Grootste tevredenheid over balie publiekszaken, minste over contact per e-mail

De dienstverlening via de website, de milieustations en aan de balie publiekszaken scoren allemaal een 7 of hoger, waarbij de balie het hoogst scoort met een 7,6. Het telefonisch contact rechtstreeks met een medewerker krijgt een 6,6, via het algemene telefoonnummer een 6,2 en het contact per e-mail een 5,8. Hans Tanis: “De resultaten voor telefonie en e-mail zijn nu nog niet goed genoeg, dat vraagt om verbetering. Een verbetertraject is inmiddels in volle gang”.

Vervolgonderzoek specifiek voor ondernemers

De dienstverleningspeiling is uitgezet onder ongeveer 8000 inwoners en ondernemers die vanaf de start van de gemeente in 2019 contact hebben gehad. Veruit de meeste deelnemers van de 808 die de enquête invulden waren inwoners. De gemeente vindt goede dienstverlening voor ondernemers van groot belang. Daarom start een vervolgonderzoek dat zich specifiek richt op ondernemers. Hans Tanis: “We willen ook daar inzicht verkrijgen hoe onze dienstverlening wordt ervaren, zodat we het goede kunnen vasthouden en waar nodig kunnen verbeteren”.

Dit vind je misschien ook leuk...