Een beheerste jaarwisseling volgens de gemeente Altena

Altena – ‘Ondanks diverse incidenten verspreid over verschillende kernen, is de jaarwisseling in de gemeente Altena beheerst verlopen. De hulpdiensten hebben hun werk ongehinderd kunnen doen. De geldende noodverordening in de kern Veen is op een enkele verstoring na, goed opgevolgd.  De materiële schade is nog niet in beeld. De komende weken wordt de schade in de hele gemeente geïnventariseerd.’ Aldus de gemeente.

Burgemeester Lichtenberg
©Gemeente Altena

Burgemeester Lichtenberg:

“We hebben een onrustige week achter de rug. Een week waarin inzet van politie noodzakelijk was om de rust te bewaren. Ook in deze oudejaarsnacht hebben de hulpdiensten een aantal malen opgetreden. De vrijwilligers van de brandweer zijn veel in touw geweest om vuren met sloopauto’s en andere branden met bijvoorbeeld hout en autobanden te blussen. Mijn waardering voor hen is groot. Zij zorgen op vrijwillige basis voor onze veiligheid. Ook de inzet van de politie was de afgelopen dagen enorm. Met man en macht hebben zij incidenten snel gesmoord en verhinderd dat relatief kleine gebeurtenissen zijn geëscaleerd.

Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd zeer onwenselijk is. De maatschappelijke onrust en de maatschappelijk kosten zijn buitenproportioneel. De feestdagen en de jaarwisseling zijn momenten van verbinding en samenzijn. In deze coronatijd was dat voor ons allemaal al een extra moeilijke opgave. Het veroorzaken van onrust op welke manier dan ook en het instant houden van ongewenste gebruiken, draagt niet bij aan ons gevoel van veiligheid en saamhorigheid. En juist aan dat gevoel hebben wij nu behoefte.

Dit gezegd hebbende wil ik ook benadrukken dat vele inwoners van Altena in kleine kring, op een nette manier en volgens de coronarichtlijnen oud&nieuw hebben gevierd. Dank daarvoor.

Misschien vindt je dit ook interessant...