Altena vraagt inwoners en bedrijven mee te denken over verkeer en vervoer

Altena – Gemeente Altena werkt aan de mobiliteitsvisie 2040. Daarom vraagt het inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven om mee te denken over verkeer en vervoer nu en in de toekomst. Hiervoor is een enquête uitgezet die tot en met 2 november ingevuld kan worden. Bijna 500 personen deden al mee.

Foto ter illustratie

“We vinden het belangrijk om van onze inwoners en het bedrijfsleven te horen over hoe men over belangrijke thema’s denkt en waar knelpunten liggen op het gebied van verkeer en vervoer”, vertelt wethouder Hans Tanis. “Dit vormt de basis bij het maken van de mobiliteitsvisie 2040”.

Bereikbaarheid, openbaar vervoer en leefbaarheid
De gemeente wil graag weten hoe de huidige voorzieningen voor auto’s en fietsers zoals wegen, parkeergelegenheden en fietspaden ervaren worden. Daarnaast is de bereikbaarheid van Altena
voor zowel inwoners als bedrijven van groot belang. Hoe bereikbaar zijn we nu, en wat is belangrijk voor in de toekomst? Wat zijn wensen over het openbaar vervoer? Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren? En welke invloed heeft verkeer op de leefomgeving van inwoners in Altena?

Via de enquête wil de gemeente antwoorden ophalen om mee te nemen bij het maken van de mobiliteitsvisie. Het invullen van de enquête kan via www.gemeentealtena.nl/mobiliteit2040.

Gezamenlijk
Ook in het vervolgtraject is de inbreng van inwoners en bedrijfsleven groot. De gemeente wil in
gesprek met vertegenwoordigers zoals dorpsraden en ondernemersverenigingen om tot een
gedragen visie te komen.

Misschien vindt je dit ook interessant...