Altena onderzoekt twee locaties voor brede school Almkerk

Altena – De gemeente Altena start een locatieonderzoek voor de nieuwe brede school in Almkerk. Het onderzoek richt zich op de locatie ’t Verlaat en de locatie d’ Uylenborch inclusief tegenoverliggend evenemententerrein. In het najaar moet de voorkeurslocatie bekend zijn en wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Wethouder Peter van der Ven: “De teleurstelling bij alle partijen was groot toen de eerder beoogde locatie op de plek van de tennisvereniging niet doorging. We willen nu gezamenlijk met nieuwe energie doorpakken en twee nieuwe locaties onderzoeken. De locaties bieden wellicht meer mogelijkheden. Zo nemen we in het onderzoek bij ’t Verlaat de optie mee om naast de brede school ook een sportaccommodatie en dorpshuisfunctie in het nieuwe gebouw onder te brengen.”

Samen De betrokken scholen, de exploitant van ’t Verlaat en de dorpsraad van Almkerk zijn actief aangehaakt bij de plannen en denken mee. De plannen voor onderzoek naar beide locaties zijn met hen besproken en kunnen rekenen op steun van de betrokken partijen. De startnotitie over het locatieonderzoek is via de website van de gemeente in te zien. Voor omwonenden en andere betrokkenen is er de mogelijkheid te reageren.

Beoordelingsproces Om te komen tot een voorkeurslocatie wordt onder andere gekeken naar de inpassing op de locatie, de snelheid van het realiseren, de kosten en de herontwikkelingsmogelijkheden van de achterblijvende locatie(s). Bij onderzoek naar de locatie d’ Uylenborch hoort ook het aandragen van opties voor een nieuwe locatie voor het evenemententerrein.

Vervolg Nadat de gemeenteraad is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de voorkeurslocatie bekend is, wordt het plan voor deze locatie verder uitgewerkt.

Misschien vindt je dit ook interessant...